händer som håller i cellulosaisolering lösull ett miljövänligt byggmaterial för byggnadsvård

iCell cellulosaisolering är tillverkad i Sverige hela vägen från råvara till färdig produkt. Cellulosaisolering är gjort på små bitar av tidningspapper. iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till sin produktion, som i sin tur tillverkats av rena cellulosafibrer från svenska barrträd. Att återvinna tidningar för att göra effektiv isolering är ett utmärkt sätt att spara på råvaror och energi.

iCell Lösull har med sin höga densitet i kombination med hög tröghet en produkt som isolerar bättre än mineralull. Den höga densiteten och lufttätheten medför också en utmärkt ljudisolerande förmåga med bästa värmekapacitet. Tack vare tätheten och en tyngd på cirka 50 kg per m³ för exempelvis väggar och snedtak förhindras luftströmmar (konvektion) inom isoleringen.

Istället för diffussionsplast använder du helt enkelt ångbromsar och vindskydd/underlagstak som är utvecklade för att bilda en balanserad klimatskärm. Byggnaden andas och blir friskare och sundare.

Fördelarna med Cellulosasiolering

De tre främsta egenskaperna som gör att cellulosan har sån bra prestanda är:
 • Lufttäthet: Cellulosaisolering är en så kallad högdensitetsprodukt. Det betyder att materialet är oerhört tätt och har en relativt hög viktvolym. Det bidrar till att förhindra oönskade luftströmmar (konvektion) i isoleringen och ger även hög värmekapacitet.
 • Värmekapacitet: Med värmekapacitet menas den energimängd som behövs för att värma 1 kg en 1 grad C. Är värdet högt har materialet stor tröghet. Värdet på glasull är 670 joule per kg, stenull 860 joule per kg. Värdet på cellulosaisolering är utmärkta 1600 joule per kg (enligt EN ISO 10456) vilket i praktiken gör cellulosan betydligt mer effektiv som isolering.
 • Konvektion: Cellulosaisolering är en tät isolering vilket består av cellulosafibrer som dessutom naturligt innehåller luft. Detta bidrar till att binda effekten vid så kallad påtvingad konvektion. Den naturliga konvektionen startar vid temperaturskillnaden 15°C för glasull, 22°C för stenull och inte alls för cellulosan även vid de högsta temperaturskillnader som kan bli aktuella för husisolering.

Då iCell cellulosaisolering andas får man ett bra klimat inomhus samtidigt som man isolerar effektivt. Därtill är flamskyddsmedlet som iCell använder helt fritt från borsyra och borsalter som kan ge negativa effekter på människor och natur, både vid installation och rivning.

Miljöfördelar med iCell cellulosaisolering

 • iCells cellulosa är ett organiskt material – cellulosa från barrträd.
 • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen. Genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd, 4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
 • iCell cellulosaisolering kan ta upp och avge fukt och därmed låta huset andas utan behov av diffusionsplast.
 • iCells produktion av cellulosalösull, från råvara till färdig produkt, förbrukar avsevärt mindre energi än isoleringsmaterial av mineraler eller olja.
 • iCells produktionsanläggning använder el från vind och vattenkraft.
 • iCells flamskyddsmedel är fritt från borsalter och borsyra.
 • iCells tillverkning sker mitt i vår nordiska marknad, vilket ger lägre miljöbelastning från transporter.
 • iCells cellulosaisolering är betydligt bättre ur arbetsmiljösynpunkt vid installationer.

Cellulosaisolering – lösull

Arbetsmiljö och installationsteknik för cellulosalösull har fördelar för installatörer, byggföretag och fastighetsägare. Inget spill förekommer då endast exakt mängd material för varje konstruktion installeras, resterna av isoleringen tas om hand och kan användas i nästa byggprojekt.

Isoleringsskikten skapas utan skarvar och materialet kan med fördel användas i både gamla och nya konstruktioner. Installatören har en betydligt bättre arbetsmiljö då iCell Lösull dammar mindre och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Läs mer i iCells faktablad om cellulosaisolering eller fördjupa dig ordentligt inom detta och läs på iCells hemsida!