Linsolering i närbild som är en naturlig produkt gjort av lin för byggnadsvård

Linisolering är en utmärkt produkt för värme- och ljudisolering av tak, väggar, bjälklag och golv. 

Linfiber innehåller egenskaper som gör det till en idealisk produkt för isolering. Materialet andas, absorberar, samt avger fukt. Linfiber tål skiftande luftfuktigheter bra. Tack vare linisoleringens hydroskopiska fiberstruktur jämnas fuktvärden ut av isoleringen. För tillverkning av linisioleringen används linets korta fiber och som bindemedel används återvunnet textilfiber. Som brandskyddsmedel används ett miljövänligt ej toxiskt medel.

Linisolering kliar inte vid hantering och delas enkelt med ett vasst otandat eller vågigt skärdon.

Enligt NIBE (holländsk ekologisk forskningsanstalt) är den tekniska livslängden minst 75 år.

Linisolering – dess fysiska fördelar

Linisolering har en mycket bra värme- och ljudisoleringsförmåga. Dess utmärkta värmelagringsförmåga åstadkommer långsammare värmeväxlingar inomhus som orsakas av utetemperaturens omväxlingar. Detta gör att du får en behaglig komfort inomhus och den goda ”andningsförmågan” av fukten (sorptio-förmågan) finns tack vare linfibrets ihåliga struktur.

Linisoleringens miljöfördelar

Linisoleringen är en bionedbrytbar och därför en förstörelsebar produkt. Produkten och dess produktion förorenar inte luften eller vattnet och avger inga formaldehyder, isocyanater eller (H)CFC-gaser. Linfibret är en förnybar naturresurs vars odling saktar ner drivhuseffekten och där miljöbelastningen är låg.

Läs mer på Isolinas hemsida.