Att renovera gamla hus byggnadsvårdsmässigt

Att renovera med fokus på byggnadsvård innebär att du arbetar för att bevara den historiska och kulturella integriteten hos en äldre byggnad samtidigt som du ser till husets bästa. Här är mina topp 10 tips att ha i åtanke om du vill genomföra en byggnadsvårdsmässig renovering:

Topp tio renoveringstipsen för byggnadsvård

 1. Forskning och dokumentation: När du ska genomföra en renovering, försök att förstå byggnadens historia, arkitektur, konstruktionsteknik och material. Samla dokumentation och historiska fotografier om möjligt för att vägleda din renovering.
 2. Låt det ta tid. Att bestämma hur hela huset ska förändras innan du ens flyttat in ger inte huset rätt förutsättningar. Det ger dig för lite tid att känna in hur du rör dig i huset, eller vad som passar bäst vart. Försök tänka hur du kan anpassa hur du lever som hamnar i harmoni med huset, än att ändra hela huset för att passa dig – med rätt underhåll kommer ditt hus att överleva dig med många generationer.
 3. Bevarande av autenticitet: Sträva efter att behålla de ursprungliga detaljerna och egenskaperna i byggnaden så långt det är möjligt. Återställ, laga eller rekonstruera istället för att ersätta med standard från brädgården.
 4. Måste det verkligen bytas ut? Ett golv, ett pappspänt tak eller en pärlspontspanel kan vara skadad, men att riva ut allt och ersätta med nytt – är lite som att ersätta husets själ man en gång blev kär i med en dålig kopia. Att lappa och laga är byggnadsvårdens mantra. Tänk på att alla märken bär sin historia.
 5. Använd traditionella material och tekniker: Välj material och metoder som är förenliga med byggnadens ursprungliga konstruktion. Använd naturliga och hållbara material som trä, kalkputs och lerputs.
 6. Anpassa energieffektivitet: Byggnadsvård behöver inte motsätta sig energieffektivitet. Anpassa äldre byggnader genom att lägga till isolering och moderna teknologier på ett sätt som inte äventyrar deras autenticitet men var varsam och ta hjälp av kunniga hantverkare som förstår sig på den typ av hus du har. Tänk på att innan du tar till mer drastiska åtgärder, finns det en hel del att göra som kan drastiskt höja komforten inomhus. Läs mer om det på artikeln energieffektiv.
 7. Arbeta med kvalificerade specialister: Anlita hantverkare och entreprenörer med erfarenhet av byggnadsvård. De har kunskap om de speciella krav och tekniker som krävs. Det finns många företagsföreningar med fokus på byggnadsvård (I Västra Götaland där Anna-Britas är verksam finns Hållbara Hus) samt den landstäckande föreningen byggnadsvårdsföretagen där du kan hitta hantverkare som finns nära dig. Även Svenska Byggnadsvårdsföreningen har
 8. Skapa en detaljerad renoveringsplan: Planera noggrant och bryt ner projektet i olika faser. Detta kommer att hjälpa dig att hålla dig på rätt spår och undvika oönskade överraskningar under renoveringen.
 9. Budget och tid: Byggnadsvård kan vara både tidskrävande och ibland dyrare eller å andra sidan mycket billigare. Allt beror på din förmåga att leta fram rätt material eller använda existerande. T.ex om du verkligen måste byta köket – kanske kan du komplettera, måla luckorna eller köpa ett begagnat?
 10. Börja med det viktigaste: Prioritera de mest kritiska renoveringsbehoven för att säkerställa att byggnaden är stabil, tät och säker innan du ägnar dig åt mer kosmetiska ändringar. Några av de viktigaste delarna är tak, murstock och dess skorsten om du vill kunna elda, fasaden, stommen och fönster.

  Det viktigaste att tänka på när det kommer till byggnadsvårdsmässig renovering är inte vilken stil du väljer på dina knoppar eller att du målar allt med linoljefärg, utan att vi alla kan hjälpa till att bevara historiska byggnader för framtida generationer. Samtidigt som de ibland behöver anpassas för att vara användbara och funktionella i dagens samhälle. Det kräver respekt för historien och noggrannhet i arbete och beslut.